Sraka & Bodeča Neža in Concert

05. maggio 2018
Centro Culturale "Jožef Češčut"
Savogna d'Isonzo, Italia
20:30

DVS Bodeča Neža

P.D. Vrh sv. Mihaela

Cotiči, 41, San Michele del Carso

Savogna d`Isonzo, 34070 Gorizia, Italia